Loading...
Folkhögskola(test) 2018-12-14T14:27:37+01:00

Lillsveds Idrottsfolkhögskola!

  • 1 utbildning inom allmän kurs, heltid
  • 3 utbildningar med yrkesprofil (särskild kurs), heltid
  • 4 distansutbildningar med yrkesprofil (särskild kurs), deltid
  • 1 seniorkurs
  • 1 sommarkurs

Klicka nedan på den utbildning du är intresserad av för information och ansökan.

Hälsa & Idrottslinjen

Allmän kurs

IDROTT, HÄLSA OCH KOMPLETTERING AV GYMNASIET

Linjen Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola eller arbetslivet. Tiden på folkhögskola är ofta en början på 
något nytt. Du lär känna dina starka sidor och du utvecklas som person i din egen takt.

Studera 1-2 år samtidigt som du får äventyr, upplevelser, vänner för livet och sist men inte minst tillgång till idrotts- och hälsoträning i våra moderna och väl utrustade lokaler.

Bilder från hälsa och idrottslinjen

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken till vänster (nedan på mobilen).

till utbildningen hälsas välkomna till skolstarten Lunch serveras från kl. 11.30 i restaurangen.

på internatet kan checka in söndag 26/8 kl. 15-19 samt måndag (27/8) från kl. 08.

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 30 maj 2018. Börja gärna med en webbansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett direkt via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.

Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med vidare instruktion och en länk till en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 15 maj 2018 för att din ansökan ska gälla.

Hälsocoach PT & Gruppträningsinstruktör

Yrkesinriktad utbildning

Det finns många anledningar att välja ett yrke inom träning och hälsa idag. Efter denna utbildning har Du möjlighet att arbeta inom denna växande och utvecklande bransch.

Efter godkänd utbildning erhåller du licens utfärda av Svenska gymnastikförbundet samt en EA-licens (fd EHFA). Läs mer om EA (fd. EHFA…)

Läs här om att arbeta som PT….

Utbildningen ger dig ett holistiskt synsätt för att kunna arbeta med hela människan. Du får praktiska och teoretiska verktyg som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Lillsved strävar efter en helhetssyn på hälsa där fokus ligger på personlig utveckling och att möta branschens efterfrågan av kvalitativ kompetens. Våra ledord är kvalité, nytänkande, entusiasm och personlighet.

Efter ett år på Lillsved är du redo att stärka det friska och förebygga ohälsa hos såväl grupper som individer. Du driver hälsoprojekt, stresshanteringsprogram, håller föreläsningar och workshops samt motiverar till personlig utveckling genom hälsocoachning.

Du har möjlighet att bli en kompetent personlig tränare och gruppträningsinstruktör med bred praktisk och teoretisk kunskap att guida individer och grupper till säker och inspirerande träning.

Vi utgår från ett holistiskt synsätt när vi arbetar med Personlig Träning eller hälsomål. Du får en bred kompetens inom friskvården/wellnessbranschen.

Bilder

Utförlig beskrivning av utbildningen hittar du här….

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken Bra att veta till vänster (nedan på mobilen).

Skolstart 2018

Antagna till utbildningen hälsas välkomna till skolstarten måndagen den 27 augusti kl. 13.00 i Lillsveds aula. Lunch serveras från kl. 11.30 i restaurangen.

Boende på internatet kan checka in söndag 26/8 kl. 15-19 samt måndag (27/8) från kl. 08.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 15 maj 2018. Börja gärna med en webbansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.

Klicka här för att hämta ansökningsblankett….

Klassföreståndare: Per Lundberg, Ulrika Rylow

Förhandsansökan via webben

Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med vidare instruktion och en länk till en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 15 maj 2018 för att din ansökan ska gälla.

Sport & Äventyrsledare

Yrkesinriktad utbildning

Idrott – Äventyr – Event – Ledarskap

En utbildning med yrkesprofil inom särskild kurs för dig som vill fördjupa ditt ledarskap med inriktning mot idrott och äventyr.
Efter ett års studier på Lillsved är du redo att aktivera och engagera deltagare i olika miljöer t ex fjället, havet, skogen, idrottsplatsen, sporthallen, skolan och många andra platser.
Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för yrken med ledarkrav bl a inom idrottsrörelsen, skolan, polis, militär och räddningstjänst, fritidsorganisationer och eventbolag inom äventyr och upplevelser.
Bilder

Mer information

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken Bra att veta till vänster (nedan på mobilen).

Skolstart 2018

Antagna till utbildningen hälsas välkomna till skolstarten måndagen den 27 augusti kl. 13.00 i Lillsveds aula. Lunch serveras från kl. 11.30 i restaurangen.
Boende på internatet kan checka in söndag 26/8 kl. 15-19 samt måndag (27/8) från kl. 08.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 30 maj 2018. Börja gärna med en webbansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.
Klassföreståndare: Henrik Österberg
Förhandsansökan via webben
Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med vidare instruktion och en länk till en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 30 maj 2018 för att din ansökan ska gälla.

Följ Sport- och Äventyrsledarna på nätet

SÄL hemsida
SÄL blogg

Högre Utbildning Skidlärare

Yrkesinriktad utbildning

International  Snowsport  Instructor

Lillsved Idrottsfolkhögskola i samarbete med Svenska skidlärarföreningen genomför 2018-19 en ny omgång av Högre Utbildning för Skidlärare/Snösportledare.

Bli framtidens snösportledare!

Utbildningen vänder sig till dig som brinner för snösport och som har genomgått de två första utbildningsstegen inom Svenska Skidlärarföreningen, SLAO, Friluftsfrämjandet eller Svenska Skidförbundet SATU 2 och har minst en säsongs erfarenhet av arbete som skidlärare/snösportledare.

Utbildningens mål

Efter fullgjord och godkänd utbildning erhåller du IVSI status.

Du kommer att få förutsättning att vara väl förberedd för att genomgå Svensk skidlärarexamen och vidare mot ISIA status (International Ski Instructors Association).

Vi vill utbilda nästa generation skidlärare/snösportledare som kan arbeta med åkare på alla färdighetsnivåer samt gå vidare som arbetsledare, utbildare, clinicinstruktörer, examinatorer  och utvecklare av svensk skidskola för framtiden.

Bilder

Mer information

Utförlig beskrivning av utbildningen hittar du här….

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken Bra att veta till vänster (nedan på mobilen).

Skolstart

Antagna till utbildningen hälsas välkomna till skolstarten måndagen den 27 augusti kl. 13.00 i Lillsveds aula. Lunch serveras från kl. 11.30 i restaurangen.

Boende på internatet kan checka in söndag 26/8 kl. 15-19 samt måndag (27/8) från kl. 08.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 30 april 2018. Börja gärna med en webbsansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.

Klicka här för att hämta ansökningsblankett….

Klassföreståndare: Pepe Lagerström

Förhandsansökan via webben

Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 30 april 2018 för att din ansökan ska gälla.

Holistisk Coach

För dig som vill jobba med hela människan

Utbildningen genomförs på distans i 28 veckor i 50% studietakt!

Varför?

Du vill coacha andra människor framåt ur ett helhetsperspektiv. Vår filosofi är att först utifrån egen insikt om mig själv kan jag coacha andra.Utbildningen syftar till att ge dig insikter och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och andra. Under utbildningen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du innerst inne vill.

Bilder

Mer information

Utförlig beskrivning av utbildningen hittar du här….

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken Bra att veta till vänster (nedan på mobilen).

Kursstart och ansökan

Nästa kurs startar på nätet den 20 maj 2019.

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 31 mars 2019. Börja gärna med en webbansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.

Klicka här för att hämta ansökningsblankett…..

Inloggning till kursen och den första träffen

Antagna till utbildningen hälsas välkomna att, med erhållna inloggningsuppgifter, logga in till kursen från den 20 maj. Den första träffen (4 dgr) är sedan på Lillsved 9-12 juni.

Datum för alla träffar på Lillsved

NU 1: 9-12 juni

NU 2: 4-7 september

NU 3: 13-16 november

KursföreståndareAnne Dalén och Ulrika Rylow

Förhandsansökan via webben

Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med vidare instruktion och en länk till en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 31 mars 2019 för att din ansökan ska gälla.

Hälsa & Livsstil

Fortbilda dig och höj din kompetens

Utbildningen vänder sig främst till dig som har erfarenhet/intresse av friskvårds, hälso- eller sjukvårdsarbete. Du vill bredda och fördjupa din kompetens inom området hälsa & livsstil.

Utbildningen genomförs på distans i 50% studietakt!

Mål

Du ska efter genomgången utbildning kunna arbeta praktiskt med progressivt förändringsarbete för hälsoutveckling på individ- och gruppnivå. Du blir en bättre ledare, får fördjupade kunskaper och lär dig coacha inom områdena fysisk aktivitet, kost och hälsa.

Mer information

Utförlig beskrivning av utbildningen hittar du här….

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken Bra att veta till vänster (nedan på mobilen).

Kursstart och ansökan

Nästa kurs startar preliminärt den 20 augusti 2018.

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 20 maj 2018. Börja gärna med en webbansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.

Klicka här för att hämta ansökningsblankett…

Inloggning till kursen och den första träffen

Antagna till utbildningen hälsas välkomna att, med erhållna inloggningsuppgifter, logga in till kursen från den 20 augusti. Den första träffen (3 dgr) är sedan på Lillsved den 13-15 september. Incheckning i herrgårdens reception sker från kl. 11 följd av en gemensam lunch  kl. 11.45 i restaurangen. Träffen avslutas ca kl. 15.00 den tredje och sista dagen.

Datum för alla träffar på Lillsved

HT 2018

NU 1: 13-15 september

NU 2: 11-13 november

VT 2019

NU 3: 20-21 januari

NU 4: 24-26 mars

NU 5: 13-14 maj

Kursföreståndare: Petra Landberg

Förhandsansökan via webben

Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med vidare instruktion och en länk till en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 20 maj 2018 för att din ansökan ska gälla.

Personlig Tränare. Distansutbildning

Bli en kompetent PT i träningsbranschen

Utbildningen genomförs på distans i 50% studietakt under 30 veckor!

Det finns många anledningar att välja ett yrke inom träning och hälsa idag. Intresset för träning och motion ökar ständigt och detta har medfört att träningsbranschen har ökat sina tjänster mot de alltmer krävande kunderna.

Det friskvårdsinriktade hälsoarbetet innefattar numera kompetensen personlig träning för att kunna arbeta fullt ut med livsstils- och levnadsvanor för individer och grupper. Vill du vidareutbilda dig till PT så är det här en utbildning för dig. Efter utbildningen kan du kliva in i en bransch som söker kompetent personal.

Att arbeta som Personlig Tränare passar dig som har ett intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Som personlig tränare kan du hjälpa till med alltifrån kostrådgivning till att utforma individuellt anpassade träningsprogram. Du får en unik ledarskapsutbildning i att bemöta kunden och leda hen mot dennes personliga mål.

Efter godkänd utbildning erhåller du en EA – licens (EHFA). Läs mer om EA (fd. EHFA) här… samt en licens utfärdad av Svenska gymnastikförbundet.

Mer information

Utförlig beskrivning av utbildningen hittar du här….

Läs även mer om att studera på Lillsved i fliken Bra att veta till vänster (nedan på mobilen).

Kursstart och ansökan

Nästa kurs startar den 5 november 2018.

Ansökan görs på särskild blankett, vilken ska vara skolan tillhanda senast den 30 september 2018. Börja gärna med en webbansökan (längre ner) och följ anvisningarna där. Alternativt ladda hem en ansökningsblankett via länken nedan, skriv ut, fyll i och skicka till Lillsved.

Klicka här för att hämta ansökningsblankett…

Inloggning till kursen och den första träffen

Antagna till utbildningen hälsas välkomna att, med erhållna inloggningsuppgifter, logga in till kursen från den 5 november. Den första träffen (5 dgr) är sedan på Lillsved den 26-30 november. Mer information om kursstart och den första träffen skickas ut i god tid till alla antagna.

Datum för alla träffar på Lillsved

2018 HT

NU 1: 26-30 november

2019 VT

NU 2: 28 januari-1 februari

NU 3: 18-22 mars

NU 4: 6-10 maj

Kursföreståndare: christian.sandberg@lillsved.se

Förhandsansökan via webben

Ansökningarna sorteras i den ordning de kommer in till Lillsveds skolkansli. När du skickat in denna förhandsansökan får du ett mail med vidare instruktion och en länk till en kompletterande blankett som du ska skriva ut, fylla i, underteckna och skicka till Lillsved senast den 30 september 2018 för att din ansökan ska gälla.

Entreprenör inom idrott och hälsa

Bli idrotts/hälsoentreprenör!

Lillsveds Entreprenörsutbildning riktar sig till dig som vill leva på att arbeta inom branschen Idrott & Hälsa.

Utbildningen genomförs under 20 veckor på distans, med två fysiska träffar på Lillsved (11-12 februari och 20-21 maj) som varvas med webseminarier. Alla datum för träffar och webseminarier hittar du på ansökningsblanketten. Studietakten är 50%.

Utbildningen ges i samarbete mellan Lillsved och Mera Mål AB.

Nästa kursstart: 14 januari 2019 (webseminarie 1).

Första träffen på Lillsved: 11 – 12 februari.

För frågor – ring 0733-905522 eller skicka e-post till anette.wallstrom@meramal.se

Länkar till mer information och anmälningsblankett:

Anmälan till utbildningen hittar du här….

Läs mer om utbildningen som startar i januari 2019 här ….

Information om utbildarna från Mera Mål AB finns här….

Nedan följer några referenser:

Denna kurs har betytt otroligt mycket för oss. Nästan så det är löjligt när man försöker berätta för någon annan och de hör att “det förändrat våra liv”, men så är det.”

Victoria Luzon Johansson & Mattias Romare

Kursen lärde mig välkomna mina rädslor, den lärde mig att jag verkligen måste satsa allt för att vinna, att det lilla extra genererar resultat du endast kunnat drömma om förut. Känner du att du står och stampar? Gå kursen, du kommer få ett resultat du inte hade räknat med.”

Rickard Ankarsund, Reclaim Fitness Sweden

Tack, den här utbildningen har hjälpt mig att våga satsa. Jag är 21 år och driver redan ett framgångsrikt företag inom hälsa. Entreprenörskursen på Lillsved ändrade mitt liv. Jag lever min dröm som egen företagare.”

Magdalena Juberg, MJ Inspiration

Må väl – seniorkurs

Vi är mycket glada för våra seniorkurser “Må Väl”. Mkt nöjda grupper har med mersmak genomfört kurserna sedan starten 2008. Nu till våren är det dags för en ny start. Lillsved samarbetar med Värmdö församling för att bredda innehållet och nå ut till fler seniorer. Kursen anpassas så att den är öppen både för tidigare kursdeltagare som vill komma tillbaka och nya intresserade.

Vi träffas tisdagar under 12 veckor. En av träffarna, kommer att vara på Värmdö församlings fina anläggning Sjöliden, resten på Lillsved.

I
Skapa en mötesplats för seniorer som är intresserade av hälsa och välbefinnande.

Målsättning
Kursdeltagaren erhåller kunskaper om olika hälsofaktorer som utvecklar/bibehåller en god hälsa. Deltagaren får bl a prova på olika motionsformer och tillsammans med andra utveckla ”sin hälsofilosofi” för att ”Må Väl”.

Målgrupp
Du är senior och nyfiken och intresserad av att lära dig grundläggande kunskaper om livsstil och hälsa. Du vill lära dig om hur du kan påverka din hälsa för att ha ett aktivt och hälsosamt liv.

Kursstart under våren 2018:
Tisdagen den 25 september kl. 11.20 – 15.00.

Öppen kurs också för alla som tidigare deltagit i en Må Väl-kurs.

Bekräftelseavgift: 300 kr

Välkommen att höra av dig till oss med anmälan eller med ev. frågor.

Infoblad hittar du här…..

Kursansvarig: Rauno Juustovaara
rauno.juustovaara@lillsved.se

Dynamisk Pedagogik–Ledarskap som konst

Ledarskap kan ses som en konst. I den här kursen utvecklar du din förståelse för hur du bearbetar inre och yttre konflikter i relation till ledarskap i mötet med dig själv och din omvärld. Vi arbetar med konstnärliga uttrycksformer som rörelse, drama, bild, form och text som pedagogiska verktyg. Kursen möjliggör nya insikter och mod att tänka kreativt såväl inom yrkesliv såsom privatliv. Kursen är upplevelsebaserad.

Vad är Dynamisk Pedagogik?

Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren vid Stockholms universitet och sommarkurser på Lillsveds folkhögskola.

Den övergripande målsättningen för Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang.

Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges härmed beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.

Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel.

Nästa kurs: 17 – 21 juni 2018

Anmälan: Senast den 31 maj 2018

Anmälan till utbildningen hittar du här….

Kostnad alternativ 1: 3755 kr för logi, kost och bekräftelseavgift.

Kostnad alternativ 2: 1835 kr för kost och bekräftelseavgift.

För frågor – kontakta Lillsveds skolkansli på telefon 08-525 232 33 eller skicka e-post till skolkansli@lillsved.se