Hållbara Lillsved borrar för mer bergvärme

Hållbart och klimatsmart!

Det borras för fullt på Lillsved. 20 hål blir det till utbyggnaden av Lillsveds bergvärmesatsning. Energiförbrukningen ska ner och därmed också miljöpåverkan.

Lillsved Coachar För Livet!

2018-11-20T16:13:38+01:00 Nov-2018|