Svenska Gymnastikförbundet växer

När många idrotter och föreningar successivt tappar utövare går svensk gymnastik tvärtemot trenden. Under perioden 2010-2018 har sporten haft en 68 procentig ökning i antal deltagartillfällen för barn- och ungdomar. Detta trots att sporten får begränsat medieutrymme och att gymnastiken saknar svenska fixstjärnor. Hur är det möjligt? Förklaringen verkar vara en målmedveten satsning på ledarskap och breddidrott.

Framgångsreceptet

En viktig anledning till gymnastikens positiva trend är att man lyckats erbjuda lockande träning för den stora grupp personer som söker en varierad träning där rörelseglädje och hälsoaspekter är mer i fokus än tävlande.

– Det är såklart inte fel att erbjuda tävlingsinriktad idrott, många tycker det är jättekul och det ska absolut finnas kvar. Det viktiga för föreningsidrotten är att skapa verksamheter utöver detta, en bredare portfölj av aktiviteter och upplägg. Här har gymnastiken kommit en bra bit på väg säger Johan R Norberg som är professor i idrottsvetenskap.

Läs hela artikeln som är publicerad på idrottsforskning.se

Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer. Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser i centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. Hos oss är alla välkomna.