Uppdaterad info jan 2021.

Välkommen att vistas på anläggningen Lillsved och i de vackra omgivningarna!

Du som är frisk (från covid-19) är välkommen att komma till Lillsved. STF Lillsved, Lillsved konferens och Lillsveds läger har öppet för bokning av grupper enligt myndigheternas direktiv. Det finns gott om plats att sprida ut sig i våra olika boendehus och lokaler.

Vi välkomnar också allmänheten till utevistelse i den fina skärgårdsnaturen. I Coronatider är det viktigt att vara utomhus och röra på sig. Kom på besök och ta in allt det vackra som finns på norra Värmdö. Dessutom hoppas Café Sjöstugan kunna starta med helgöppet från maj.

Vi håller oss uppdaterade och följer myndigheters direktiv

Lillsved följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters direktiv. Då vi också har en skola följer vi också direktiven för skolverksamhet. I nuläget betyder det att skolans studerande läser på distans. Dessutom gör vi ytterligare insatser som vi bedömer som nödvändiga.

Lillsved är också en av Sveriges STF-anläggningar och följer därför Svenska Turistföreningens direktiv för turism och vandrahemsvistelse

Här kan du läsa det senaste från STF gällande Covid-19.

Lillsved är en bra anläggning under nuvarande omständigheter

Trots ett läge inte så långt från ”civilisationen” har vi mkt goda förutsättningar att minimera risken för smittspridning. Anläggningen ligger avsides för sig på norra Värmdö omgiven av natur, skärgård och massor av frisk luft utan kontakt med samhälle eller andra verksamheter. De som vistas på anläggningen i nuläget är:

  • Egen admin- och servicepersonal (vi har dock minskat bemanningen då vi nu har färre gäster).
  • Ca 20 studerande på skolan som är hyresgäster på skolans internat (egna hus).
  • Ett kontrollerat antal vandrarhemsgäster (STF).

Mindre grupper från företag, föreningar och organisationer, med ett begränsat antal människor, är välkomna att boka vistelse. Inom en inte alltför avlägsen tid kommer sannolikt grupperna att kunna vara större.

Vi vet alltså vilka som är på anläggningen och vilka som kommer och går över tid!

Svar på vanliga frågor vi får från gäster och olika bokningskanaler:

· Boende i eget hus eller avskilt från andra?
Vi har logi i många olika hus utspridda på området. Det går därför utmärkt för oss att hålla grupper åtskilda. Våra gästande grupper bor gruppvis i olika hus eller gruppvis i olika separerade avdelningar i vårt största hus Parken.

· Konferens i eget hus?
Vi har flera lokaler i olika hus att konferera i och även konferenslokaler i vissa av boendehusen.

· Måltider i egen matsal eller eget hus?
Mat kan vi servera på olika ställen i olika hus utan att blanda grupper. Kök eller pentryn finns i alla hus med boende.

· Måltider utan buffé?
Förutom att varje grupp kan äta för sig själva i olika hus så har vi förberett för att i stora matsalen ha personal som serverar mat och kaffe på samma sätt som i en skolbespisning med tillägget att de också har latexhandskar. Detta sköts utan att hyra in extra personal. Vi sprider vid behov även ut grupperna enligt tidsschema i matsalen.

· Konkreta ändringar i rutiner för att minimera smittspridning?
· Skärpta regler för anställda och leverantörer?

Förutom det som tidigare nämnts här ovan gör vi också ytterligare insatser:
– Vi torkar av ytor mer och tvättar oss oftare om händerna.
– Personal som ev. insjuknar stannar hemma.
– Inga obehöriga får vistas i vårt restaurangkök.
– Städ- och kökspersonal använder latexhandskar och skyddskläder.
– Vaktmästeriet använder arbetshandskar och skyddskläder.

Lillsved följer noga utvecklingen kring Coronaviruset framöver och kommer att vidtaga de ytterligare åtgärder som kan komma att krävas för att undvika att utsätta studerande, gäster och personal för onödig risk.

Med vänliga hälsningar,

Christina Hjelmar, platschef