Christina Hjelmar
Rektor och platschef
 
0706-24 36 03,  
 
Susanne Petersson
Ekonomi
 
08-525 232 36,  
 
Stephan Styfberg
Marknadsföring, försäljning kurs, konferens, turism och läger
08-525 232,  
 
Daniel Hermanson
Kunder och bokning, försäljning kurs, konferens, turism och läger
 
08-525 232 32,  
 
Janet Lindberg
Arbetsledare kök/matsal
 
08-525 232 34,  
 
Ulla Peltomäki
Arbetsledare lokalvård
 
08-525 232 41,  
 
Johan Rosén
Arbetsledare vaktmästeri
 
08-525 232 41,  
 
Ronja Nyberg
Skoladministratör
 
08-525 232 33,  
 
Henrik Österberg
Biträdande rektor
Undervisar i idrott och friluftsliv
 
08-541 385 30,  
 
Anne Dalén
Självledarskap, kommunikation, personlig utveckling
 
Linda Davidsson
Idrott, friluftsliv
 
Eva Grice
Engelska, historia, religion, samhällskunskap, idrott, friluftsliv, spinning
 
Patrik Göransson
Matematik, svenska, idrott
 
Peter Lagerström
Beteendevetenskap, anatomi och rörelselära, HLR, idrott, friluftsliv, skidåkning
 
Petra Landberg
Kost och näringslära, anatomi, friluftsliv, massage
 
Per Lundberg
Fysiologi, praktiskt hälsoarbete, träningslära, friskvård, personlig träning, idrott, friluftsliv
 
Ulrika Rylow
Beteende, idrott, gruppträning, personlig träning
 
Christian Sandberg
Personlig träning, styrketräning, träningslära, anatomi, HLR
 
Anette Wallström
Entreprenörskap-hälsa-och-hållbar-utveckling
 
 
Ola Wallström
Entreprenörskap-hälsa-och-hållbar-utveckling
 
Janet Lindberg
Arbetsledare kök/matsal
 
08-525 232 34,  
 
Sida Amnuaiporn
 
 
Thavaseelan Kanagartnam
 
 
 
Shiva Kumar Chamlagai
 
 
 
Hans Olsson
 
 
Ulla Peltomäki
Arbetsledare lokalvård
 
08-525 232 41,  
 
Parimaladevi Sinnathurai
 
 
Ranka Todosijevic
 
 
Johan Rosén
Arbetsledare vaktmästeri
 
08-525 232 41,  

Torbjörn Åkerström
 

Kasper Rosén