Christina Hjelmar
Rektor och platschef
0706-24 36 03,  
Kristina Hagqvist
Ekonomi
 
08-525 232 36,  
 
Stephan Styfberg
Marknadsföring, försäljning kurs, konferens, turism och läger
08-525 232 35,  
Daniel Hermanson
Kunder och bokning, försäljning kurs, konferens, turism och läger
08-525 232 32,  
Janet Lindberg
Arbetsledare kök/matsal
08-525 232 34,  
Ulla Peltomäki
Arbetsledare lokalvård
08-525 232 41,  
Johan Rosén
Arbetsledare vaktmästeri
08-525 232 41,  
Ronja Nyberg
Skoladministratör
08-525 232 33,  
Henrik Österberg
Biträdande rektor
Undervisar i idrott och friluftsliv
08-541 385 30,  
Anne Dalén
Självledarskap, kommunikation, personlig utveckling
Linda Davidsson
Idrott, friluftsliv, ledarskap
 
Eva Grice
Engelska, historia, religion, samhällskunskap, idrott, friluftsliv, spinning
Patrik Göransson
Matematik, svenska, idrott
Peter Lagerström
Beteendevetenskap, anatomi och rörelselära, HLR, idrott, friluftsliv, skidåkning
Petra Landberg
Kost och näringslära, anatomi, friluftsliv, massage
Per Lundberg
Fysiologi, praktiskt hälsoarbete, träningslära, friskvård, personlig träning, idrott, friluftsliv
Ulrika Rylow
Beteende, idrott, gruppträning, personlig träning
Christian Sandberg
Personlig träning, styrketräning, träningslära, anatomi, HLR
Anette Wallström
Entreprenörskap-hälsa och hållbar utveckling
 
 
Ola Wallström
Entreprenörskap-hälsa och hållbar utveckling
 
Janet Lindberg
Arbetsledare kök/matsal
08-525 232 34,  
Sida Amnuaiporn
Thavaseelan Kanagartnam
Shiva Kumar Chamlagai
Hans Olsson
Ulla Peltomäki
Arbetsledare lokalvård
08-525 232 41,  
Parimaladevi Sinnathurai
Ranka Todosijevic
Johan Rosén
Arbetsledare vaktmästeri
08-525 232 41,  

Torbjörn Åkerström

Kasper Rosén