Till anmälan

Meningsfulla möten med oss själva och andra

I våra liv ställs vi ständigt inför en mängd olika valsituationer. Ökad valfrihet kan ge större frihet men också bli en börda som tröttar ut oss. Vad händer när vi begränsar vår tillvaro och vågar missa händelser och saker vi tror att vi behöver? Kan det vara så att man måste välja bort något för att kunna se något nytt?

I den här kursen utforskar vi tidsbegreppet och vår upplevelse av vad som är meningsfullt i mötet med oss själva och andra. Vi arbetar med konstnärliga uttrycksformer som rörelse, drama, bild, form och text som pedagogiska verktyg. Kursen möjliggör nya insikter och mod att tänka kreativt såväl inom yrkesliv såsom privatliv. Kursen är upplevelsebaserad.

Vad är Dynamisk Pedagogik?

Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren vid Stockholms universitet och sommarkurser på Lillsveds folkhögskola.

Den övergripande målsättningen för Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang.

Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges härmed beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.

Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel.

Nästa kurs: 18 – 21 juni 2023

Anmälan: Senast den 15 juni 2023

Klicka här och hämta anmälningsformuläret till utbildningen

Skriv ut formuläret, fyll i och skicka det sedan till Lillsved!

Kostnad alternativ 1: 3 080 kr för helpension inkl. bekräftelseavgift.

Kostnad alternativ 2: 1 535 kr för externat dvs endast kost och bekräftelseavgift.

För frågor – kontakta Lillsveds skolkansli på telefon 08-525 232 33 eller skicka e-post till skolkansli@lillsved.se