Idrottshall

Idrottshallen byggdes upp igen efter en brand och återinvigdes 2002. Hallen är 800 kvadratmeter och har möjlighet att delas i två med en nedfällbar vägg. Hallen har rikligt med utrustning som bland annat tumblinggolv och airtrack. Längst bort till vänster finns även en klättervägg.

Idrottshallen är belägen i Idrottshuset som även rymmer Gymnastiksal, Aula, Spinningsal och omklädningsrum med bastu.