Bildtur runt Lillsved

 

För dig som vill jobba med hela människan

Varför?

Du vill coacha andra människor framåt ur ett helhetsperspektiv. Vår filosofi är att man först utgår från sig själv för att sedan kunna coacha andra. Kursen syftar till att ge dig insikter och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och andra. Under kursen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du innerst inne vill.

Vad gör vi?

Kursen bygger på ett upplevelsebaserat lärande inifrån och ut. Tyngdpunkten ligger på att möta dig själv och dina kurskamrater för att på så sätt öka din egen medvetenhet. Genom teoretiska modeller och framför allt genom praktiska övningar har du möjlighet att förstå och förhålla dig till dina egna erfarenheter och se vilka mönster de har skapat. Utifrån denna kunskap kan du komma vidare och behöver inte längre låta hinder stå i vägen för din fortsatta utveckling.

Vi arbetar i tre steg under kursen; börja med lära känna dig själv, införskaffa verktyg och applicera på andra. Under kursen är det holistiska synsättet vår ingång i hälsa. Vi utgår från helheten och det friska i olika ämnesområden såsom rörelse, stillhet, mat med alla sinnen, naturen som påfyllnad, andning, kommunikation, tanke och känsla. Vi utforskar bredden i hälsobegreppet på ett praktiskt sätt under kursträffarna på Lillsved. Mellan träffarna arbetar du på egen hand via vår digitala plattform. Kursen förutsätter att du är villig att dela med dig av dina personliga erfarenheter.

Vad blir jag?

• Du blir mer grundad i dig själv
• Du får verktyg att coacha andra ur ett helhetsperspektiv
• Du införskaffar inspiration i hälsa
• Du har möjlighet att diplomera dig som holistisk coach efter genomförd kurs (examinationsuppgifter tillkommer)

Ansökan

Ansökan för läsåret 2024-2025 är stängd. Vi har ej möjlighet att ta emot sena ansökningar. Välkommen att söka in till nästa kurs när ansökan öppnar igen i januari 2025.

Läsåret 2024-2025

Utbildningstid: Läsåret består av 37 veckor halvtidsstudier, 2024-06-10 – 2025-02-21. Kursen läses på distans med 3 st obligatoriska träffar på Lillsved.

Kursstart: Kursen startar online den 10 juni. Den första träffen är sedan på Lillsved 13–16 augusti (tis-fre). Mer information om kursstarten och den första träffen skickas ut via mejl.

Kursinnehåll

Teoretiska och praktiska kursmoment

  • Människan i ett helhetsperspektiv
  • Coachningens grunder och möjlighet till vidare diplomering
  • Coachande samtal
  • Färdighet i lyssnandet
  • Upplevelsebaserad inlärning
  • Ledarskap i rörelse och stillhet
  • Utforska din kreativitet i olika miljöer
  • Personlig utveckling
Studiegång

Under studietiden arbetar du med din egen personliga utveckling. Detta arbete sker dels på plats på Lillsved och dels genom distansstudier på vår digitala plattform. Du kommer att arbeta både individuellt, i mindre basgrupper samt i den ordinarie kursgruppen. Dina lärare följer dig genom kursen och ger dig återkoppling och support i ditt arbete.

Kurslängd

Kursen omfattar 37 veckor och studierna bedrivs på halvfart (50%). Kurstiden är 240610-250221.

Träffar på Lillsved (obligatoriska):
HT-24
13 – 16 aug
8 – 11 okt
VT-25
4 – 7 feb

Studieekonomi

Kursen berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för arbetsmaterial, egen utrustning och kurslitteratur (ca 3000 kr). Kost och logi (tvåbäddsrum) är obligatoriskt och kostar 9 050 kr inkl serviceavgift. Enkelrumstillägg: 300 kr/natt. Serviceerbjudande: Städning, sängkläder och handdukar; 270 kr. Kostnad för diplomering (4 500 kr) tillkommer (frivilligt).

Kursföreståndare

Anne Dalen

Ulrika Rylow

Lärare och personal på Lillsved