Till anmälan

Dynamisk pedagogik – Hitta hem

Hitta hem kan ha många betydelser. Det kan vara en metafor för att finna sin väg, sitt syfte och sin plats i världen, oavsett om det är bokstavligt eller symboliskt.
I denna kurs utforskar vi det mångfasetterade begreppet hitta hem. Genom att belysa den bokstavliga betydelsen av hitta sin plats, fördjupar vi också de symboliska aspekterna av att hitta hem i våra liv. Det går inte bortse från tanken att gå vilse för att verkligen förstå värdet av att hitta hem.

Under kursens gång använder vi konstnärliga uttrycksformer som rörelse, drama, bild, form och text som verktyg i utforskandet. Genom att balansera det bokstavliga, det symboliska och risken att gå vilse kan deltagarna fördjupa sin förståelse för vad det verkligen innebär att hitta hem.

Vad är Dynamisk Pedagogik?

Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren vid Stockholms universitet och sommarkurser på Lillsveds folkhögskola.

Den övergripande målsättningen för Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang.

Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges härmed beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.

Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel.

Nästa kurs: 17 – 19 juni 2024

Anmälan: Senast den 30 maj 2024

Klicka här för att söka till kursen

Anmälan är giltig först när serviceavgiften 400: – är inbetald på Lillsveds
plusgiro 15 24 70 – 1, ange sommarkurs Dynamisk Pedagogik.

Kostnad alternativ 1:  2 400 kr för helpension inkl. serviceavgift. Lakan och handdukar ingår.

Kostnad alternativ 2: 1 300 kr för externat dvs endast kost och serviceavgift.

  • Antagning till kursen sker i den ordning serviceavgiften registreras på skolan.
  • Priset för helpension i dubbelrum är 2 400 kr inkl serviceavgift. Lakan och handdukar ingår. Priset för externat (ej boende) är 1 300 kr inkl serviceavgift. Deltagaren städar rummet i samband med utflyttning som sker på morgonen under sista dagen.
  • Ej utnyttjad kost och logi återbetalas inte.
  • Övriga inbetalningar till Lillsved sker i samband med kursstart i skolans reception.

För frågor – kontakta Lillsveds skolkansli på telefon 08-525 232 33 eller skicka e-post till skolkansli@lillsved.se