Läsåret 2024-2025

Att studera på Lillsved Gymnastik – och Idrottsfolkhögskola

Ansöker gör du via det formulär som finns för varje kurs

  1. Ansökan till kursstarterna höstterminen 2024 öppnar den 21 december.
  2. Gå till sidan för den kurs du är intresserad av. Klicka på "Till Ansökan". När du fyllt i formuläret klickar du på ”Skicka in ansökan”. Du får då två bekräftelser. Den första bekräftelsen får du på din skärm. Den andra skickas automatiskt till det e-postkonto du skrivit i formuläret.
  3. I den andra bekräftelsen som skickas till ditt e-postkonto får du information om hur processen för din ansökan går vidare och om det är något mer du behöver göra. Där hittar du också kontaktuppgifter till skolan om du har frågor.

Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola
är en av idrottsrörelsens tre folkhögskolor.
Vårt mål är att utbilda företagsamma ledare med god branschkompetens för att jobba med idrott, rörelse och hälsa.

Med det stora urval vi har kan du finna en lämplig kurs på Lillsved.
Ett välutrustat gym kompletterar vår fullstora sporthall och gymnastiksal. På Lillsved har tusentals hälso- och idrottsledare utvecklat sitt ledarskap. Vår skola ligger i en naturskön miljö vid havet ca 45 km från Stockholm. Vi har ett internat med plats för ca 70 deltagare. Skolan är tillgänglig för rörelsenedsatta.

På skolan finner du lätt kamrater med samma intressen som du själv.
Lillsveds folkhögskola är en skola som ger dig både kunskap, kompetens och kompisar.

Skolans profil
är idrott & rörelse, hälsa och coachande ledarskap. Som kursdeltagare har du stora möjligheter att fördjupa och utveckla dig både teoretiskt och praktiskt inom dessa områden. Vikten av fysisk aktivitet betonas på alla våra kurser.
Vi betonar det praktiska och det upplevelsebaserade lärandet.
Vi arbetar ämnesintegrerat för att skapa en helhet i kurserna.

Huvudman: Svenska Gymnastikförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet genom Lillsveds Ekonomiska Förening.

På en folkhögskola
utgår man från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger deltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och kursinnehåll. På Lillsved betonar vi personlig utveckling. Vi tror att utveckling gynnas av möten och samtal människor emellan och därför är ditt aktiva deltagande och bidrag till erfarenhetsutbytet mycket viktigt.

På folkhögskolan har vi plats för omkring 100 heltidsdeltagare. Av dessa kan ca 70 bo på folkhögskolans internat. All mat som serveras i skolans restaurang tillagas på plats och serveras av kompetenta och erfarna medarbetare. Vi ser maten som en viktig del av vårt pedagogiska arbete och jobbar fortlöpande med att förbättra matmiljö och matkvalité tillsammans med kursdeltagare och gäster.

Två alternativ för maten gäller för dig som studerar på heltid. Alternativ 1) Boende på internatet har helpension under arbetsveckan. Alternativ 2) För externatdeltagare ingår inte frukost och middag men i övrigt samma som för internatdeltagare. Observera att det alltså är obligatoriskt att välja något av dessa två alternativ. Om du har någon form av specialkost pga allergi eller andra skäl bör du nämna detta när du tackar ja till en plats på skolan.

Internatet är en viktig del av Lillsveds studiemiljö. Det ger dig gemenskap med andra deltagare och möjlighet att utvecklas även under fritiden. I möten, samtal och diskussioner fördjupas de kunskaper som kurserna ger. Studier på Lillsved är en unik upplevelse och ger vänner för livet.

BOENDE
På internatet kan du välja mellan flera olika boenden med helpension. Elevbyn har dusch och toalett på varje rum samt gemensamt kök. I elevhemmet bor du i studentkorridor och delar toalett, dusch och kök. I radhusen har du din egen lägenhet med kök, dusch och toalett.
Alla rum hyrs möblerade. Dessutom har du naturligtvis tillgång till gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tvättstuga och Herrgårdens entréplan samt genom Lillsveds IF obokade lokaler som; idrottshall, gymnastiksal, gym, spinningsal, bastu m.m kvällar och helger.

 

Miljö för dig som är aktiv
Lillsved ligger på norra delen av Värmdö, Sveriges i storlek femte ö. Runt skolan finns vikar, skogsdungar och öppna marker som inbjuder till kajakpaddling och annat friluftsliv. På 45 minuters avstånd ligger Stockholm med storstadens många möjligheter. Vi har egna anläggningar; modern fullstor idrottshall, gymnastiksal, ett välutrustat gym, gruppträningssal, spinningcyklar, multianläggning med parkourbana, trampoliner, en mindre idrottsplats, utegym, tennisbanor, beachvolleybollplan, multigolfbana, boulebana och flera motionsspår, egna kajaker mm.

Vad kostar det för heltidsdeltagare?

(Distansdeltagare; se respektive kurs)

Undervisningen är kostnadsfri. Lillsved får liksom andra folkhögskolor bidrag från staten och därför behöver du inte betala något för undervisningen. Naturligtvis finns det en del andra utgifter när du studerar. Det gäller till exempel personlig utrustning, läromedel, studiebesök samt extra kostnader för specialkurser, t ex vinterfjällskursen. Grovt räknat är kostnaderna utöver kost och logi 9 500–12 500 kronor per läsår beroende på val av kurs.

Skolan tar ut en serviceavgift på 1 300 kronor för höstterminen varav 500 kronor betalas innan skolstart.Vårterminens serviceavgift är 900 kronor. För Hälsocoacherna tillkommer 100 kronor för behandlingsskadeförsäkring. För boende på internatet tillkommer 500 kr för slutstädning vid avflytt. Serviceavgiften innefattar:

• Olycksfallsförsäkring dygnet runt
• Studiemateriel som lärarna gör (kopiering mm)
• Extra måltider vid evenemang (till exempel jullunch, grillaftnar, deltgarträffar, vårfest mm)
• Wi-Fi i skolhusen och för boende på internatet

LILLSVEDS IF OCH LILLSVEDS DELTAGARKÅR
Lillsveds IF är skolans idrottsförening som ansvarar för många olika idrotts- och träningaktiviteter efter skoltid. Medlemsavgiften är oftast (bestäms vid ett årsmöte) ca 200 kr per år och frivillig. Observera att medlemskap ger tillgång till de av föreningen arrangerade aktiviteterna samt idrottsmateriel och obokade lokaler som, gym och hallar under kvällar och helger.

Lillsveds deltagarkår är deltagarnas demokratiska organ på skolan. De representerar på Lillsveds styrelses möten och för dialog med skolledningen. Medlemskapet är frivilligt och medlemsavgiften bestäms vid ett årsmöte (ca 200 kr).

INTERNAT ELLER EXTERNAT
När du söker till skolan ska du välja mellan två obligatoriska alternativ som gäller för mat och ev. boende.

1) Det första alternativet är helpension med både kost och logi. I priset ingår frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfrukt och middag måndag morgon till fredag lunch.

Enkelrum med dusch och toalett från ca 8 500:-/månad.
Enkelrum med dusch och toalett i korridor från ca 7 600:- /månad.
Lägenhet i radhus från 9 500:-/månad
Helpensionspriset varierar för olika boendestandard och utbildning. Dina omkostnader faktureras månadsvis.

2) Det andra alternativet är för dig som inte bor på skolan. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfrukt, cirka 2 400 kronor per månad. Du kan dessutom välja att köpa till övriga måltider; frukost 55 kr och middag 80 kr.

STUDIEEKONOMI
Till deltagare som antas till det nya läsåret skickas mer utförlig information om kostnader och studiefinansiering. Tänk på att du som är under 20 år inte får ta studielån men har rätt till inackorderingstillägg.

FULLSTÄNDIG INFORMATION OM STUDIESTÖD CSN
Internet www.csn.se CSN Talsvar 0771-27 68 00 CSN Kundcenter 0771-27 60 00

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), viktigt för demokrati och trygghet

Studerande (deltagare) vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att deltagaren lämnat kursen.

Rådet består av fem personer: en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO, en ledamot utsedd av SKL, de övriga två ledamöterna ska vara dedltagarrepresentanter. Folkbildningsrådet, FBR, utser Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och fastställer instruktionen för denna.

Folkhögskolorna upprättar en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR.

Lillsved stödjer det arbete som FSR gör och har en av FSR godkänd studeranderättslig standard.

Lillsveds studeranderättsliga standard kan du läsa/ladda hem här…..

En uppdatering av Lillsveds studeranderättsliga standard sker inför varje läsårsstart.

Kostar heltidskurserna något?

Undervisningen är gratis. Väljer du att bo på skolans internat betalar du en månadshyra samt mat (frukost, fika, lunch, middag mån-fre) som är obligatorisk. Det kostar ca 7500 – 9500 kr/månad att bo på internatet beroende på vilken typ av boende du har.

Väljer du att vara externatdeltagare betalar du för fika och lunch mån-fre, även det obligatoriskt. Se kostnader för specifika kurser genom att läsa under respektive kurs.

Kostar distanskurserna något?

Undervisningen är gratis. Kost och logi i enkel- eller tvåbäddsrum på Lillsveds vandrarhem är obligatoriskt för alla deltagare under träffarna på skolan, Det gäller för samtliga deltagare även om man bor i närheten av Lillsved.

Se kostnader för specifika kurser genom att läsa under respektive kurs.

Kan man få CSN när man studerar på Lillsved?

Ja, samtliga våra kurser är CSN-berättigade. Personlig Tränare och Hälsocoach är på eftergymnasial nivå (B1) och övriga kurser är på gymnasial nivå (A1/A2).

När får jag mitt CSN utbetalat?

Du måste själv ansöka om CSN. Skolan sänder in en rapport i samband med skolstart och du går själv in på ”Mina sidor” och lämnar en studieförsäkran. Därefter får du en utbetalningsplan där utbetalning normalt sker en gång/månad.

Får man ha husdjur i era boenden?

Vi har specifika boenden för husdjur. Det är ditt ansvar att meddela oss om du önskar ett boende som är husdjursanpassat i samband med att du söker boende. Vi kan inte garantera att vi har boenden för husdjur.

Jag kan inte närvara på en av träffarna under distansstudierna, är det någon idé att söka då?

Om du vet på förhand att du inte kan närvara någon av träffarna tycker vi att du bör överväga att söka till ett annat år när du kan ge kursen fullt fokus. Det blir bättre så. Man kan vara borta någon enstaka träff vid t ex sjukdom, men på kursen Personlig Tränare är det 100% närvaro som gäller för att kunna nå godkänt resultat.

Kan man gå två kurser samtidigt?

Du kan endast gå en kurs i taget med undantag för Entreprenör – hälsa och hållbar utveckling som du kan kombinera med övriga distanskurser.

Hur stor chans är det att få en plats på kursen jag vill gå?

Det kan vi inte svara på. Alla kurser har historiskt olika söktryck. Vi strävar efter att få en så heterogen grupp som möjligt med olika kön, åldrar, erfarenhet, bakgrund mm.

När får man veta om man kommit in?

Alla kurser med höststart får besked senast veckan innan midsommar. Svaret kommer på den mejl du angivit till skolan och bekräftelse krävs på antagningsbeskedet. Under denna vecka får du också besked om du står på reservplats eller inte kommit in på kursen. Vi har inte upplysningsplikt kring vilken plats du har som reserv.

Har min ansökan kommit in?

När du skickat in din digitala ansökan får du en automatisk bekräftelse att din ansökan är mottagen. Denna bekräftelse går till den mejl du angivit i ansökan. Om du inte får någon bekräftelse, titta i skräpposten. Finns den inte där, mejla skolkansli@lillsved.se så hjälper vi till.

Lillsved har utbildningssamarbete med många olika aktörer. Allt för att Lillsved ska vara en möjlighet för många som behöver utbilda sig.

Flera lokala föreningar på Värmdö

Bildtur runt Lillsved

Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola

För alla som gillar hälsa, ledarskap, idrott och rörelse, träning, upplevelser och äventyr.

Vackert belägen i Stockholms skärgård på norra Värmdö erbjuder Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola flera kurser som riktar sig till dig som vill arbeta med hälsa, ledarskap, idrott och rörelse, träning och äventyr. Genom att fläta ihop träning och personlig utveckling med utbildning når vi mottot: Lillsved coachar för livet!

Lillsved har profilen ledarskap inom idrott och rörelse, träning och hälsa. Huvudman för verksamheten är Svenska Gymnastikförbundet. Fysisk aktivitet och upplevelsebaserat lärande genomsyrar lärandet, vilket gör att tiden på Lillsved blir omväxlande, rolig och aktiv för dig som studerar. Lillsved ligger i vackra omgivningar med skog, öar och hav direkt utanför lektionssalarnas fönster. 

Att läsa på folkhögskola

Genom att studera på folkhögskola får du uppleva undervisning på ett annat sätt än du kanske är van vid. Det är en form av vuxenutbildning för dig som vill komplettera din tidigare utbildning för att få allmän högskolebehörighet, eller för dig som vill ha en rolig och utvecklande väg till arbetsmarknaden. Populära utbildningar är exempelvis allmän kurs och idrottspedagog.

Det finns många tillfällen att träna och idrotta på Lillsved. På området kring Lillsved finns tennisplaner, fotbollsplan, spår för joggning, vandring och skidåkning, utegym, parkourbana, två idrottshallar, gym, core/yogasal, spinningsal, bastu mm. Skolans internat har plats för 65 deltagare. Med bil eller buss tar det kring 50 minuter att pendla till och från Stockholm.

Alla kurser är berättigade studiemedel via CSN.