Att studera på Lillsved

Ansöker gör du via formuläret i länken nedan

  1. När du fyllt i formuläret klickar du på ”Skicka in”. Du får då två bekräftelser. Den första bekräftelsen får du på din skärm. Den andra skickas automatiskt till det e-postkonto du skrivit i formuläret.
  2. I bekräftelsen till ditt e-postkonto får du information om hur processen för din ansökan går vidare och om det är något mer du behöver göra. Du hittar också kontaktuppgifter till skolan om du har frågor.

Till ansökningsformuläret >>

Lillsveds Idrottsfolkhögskola
är en av idrottsrörelsens tre folkhögskolor.
Vårt mål är att utbilda företagsamma ledare med god branschkompetens för att jobba med idrott och hälsa.

Med det stora urval vi har, så kan du finna en lämplig utbildning på Lillsved.
Ett välutrustat gym kompletterar vår fullstora sporthall och vår gymnastikhall. På Lillsved har tusentals hälso- och idrottsledare utvecklat sitt ledarskap. Vår skola ligger i en naturskön miljö vid havet ca 45 km från Stockholm. Vi har ett internat med plats för ca 70 deltagare. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

På skolan finner du lätt kamrater med samma intressen som du själv.
Lillsveds folkhögskola är en skola som ger dig både kunskap, kompetens och kompisar.

Skolans profil
är idrott, hälsa och rörelse samt coachande ledarskap. Som kursdeltagare har du stora möjligheter att fördjupa och utveckla dig både teoretiskt och praktiskt inom dessa områden. Vikten av fysisk aktivitet betonas på alla våra utbildningar.
Vi utgår från deltagarens behov, förkunskaper och erfarenheter.
Vi betonar det praktiska och det upplevelsebaserade lärandet. Olika ämnen kräver varierande arbetssätt, som att arbeta i grupp, individuella arbetsprestationer och föreläsningar. Detta innebär ett aktivt deltagande från deltagarna, både planeringsmässigt och vid genomförandet av studierna.
Vi arbetar ämnesintegrerat för att skapa en helhet i utbildningen.

Huvudman: Svenska Gymnastikförbundet genom Lillsveds Ekonomiska Förening.

På en folkhögskola
utgår man från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger deltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och kursinnehåll. På Lillsved betonar vi personlig utveckling. Vi tror att utveckling gynnas av möten och samtal människor emellan och därför är ditt aktiva deltagande och bidrag till erfarenhetsutbytet mycket viktigt.

På folkhögskolan har vi plats för ca. 95 heltidsstuderande. Av dessa kan ca 70 bo på Lillsveds internat. All mat som serveras i skolans matsal tillagas på plats och serveras av kompetenta och erfarna medarbetare. Vi ser maten som en viktig del av vårt pedagogiska arbete och jobbar fortlöpande med att förbättra matmiljö och matkvalité tillsammans med kursdeltagare och gäster.

Två alternativ för maten gäller för dig som studerar på heltid. Alternativ 1) Boende på internatet har helpension under arbetsveckan. Alternativ 2) För externatstuderande ingår inte frukost och middag men i övrigt samma som för internatstuderande. Observera att det alltså är obligatoriskt att välja något av dessa två alternativ. Om du har någon form av specialkost pga allergi eller andra skäl bör du nämna detta när du tackar ja till en plats på skolan.

Internatet är en viktig del av Lillsveds studiemiljö. Det ger dig gemenskap med andra deltagare och möjlighet att utvecklas även under fritiden. I möten, samtal och diskussioner fördjupas de kunskaper som utbildningen ger. Studier på Lillsved är en unik upplevelse och ger vänner för livet.

BOENDE
På internatet kan du välja mellan flera olika boenden med helpension. I t.ex. elevbyn, med dusch och toalett på varje rum samt gemensamt kök. I elevhemmet bor du i studentkorridor och delar toalett, dusch och kök. I radhusen har du din egen lägenhet med kök, dusch och toalett.
Alla rum hyrs möblerade. Dessutom har du naturligtvis tillgång till gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tvättstuga och Herrgårdens bottenplan samt genom Lillsveds IF; idrottshall, gymnastiksal, gym, spinningsal, bastu m.m kvällar och helger.

Miljö för dig som är aktiv
Lillsved ligger på norra delen av Värmdö, Sveriges i storlek femte ö. Runt skolan finns vikar, skogsdungar och öppna marker som inbjuder till kajakpaddling och annat friluftsliv. På 45 minuters avstånd ligger Stockholm med storstadens många möjligheter. Vi har egna anläggningar; modern fullstor idrottshall, gymnastiksal, ett välutrustat gym, gruppträningssal, spinningcyklar, en mindre idrottsplats, ett utegym, tennisbanor, beachvolleybollplan, multigolfbana, boulebana och flera motionsspår, egna kajaker mm.

Vad kostar det för heltidsstuderande?

(Distansstuderande; se respektive kurs)

Undervisningen är kostnadsfri. Lillsved får liksom andra folkhögskolor bidrag från staten och därför behöver du inte betala något för undervisningen. Naturligtvis finns det en del andra utgifter när du studerar. Det gäller till exempel personlig utrustning, läromedel, studiebesök samt extra kostnader för specialkurser, t ex vinterfjällutbildning. Grovt räknat är kostnaderna utöver kost och logi 9 500–12 500 kronor per läsår beroende på val av linje.

Skolan tar ut en serviceavgift på 1 300 kronor för höstterminen varav 500 kronor betalas innan skolstart. För vårterminen är serviceavgiften 900 kronor. För Hälsocoacherna tillkommer 100 kronor för behandlingsskadeförsäkring. För internateleverna tillkommer 500 kr för slutstädning vid avflytt. För serviceavgiften får du bland annat:

• Olycksfallsförsäkring dygnet runt
• Studiemateriel som lärarna gör (kopiering mm)
• Egen tillgång till kopiering
• Extra måltider vid evenemang ( till exempel jullunch, grillaftnar, elevträffar, vårfest mm)
• Wi-Fi i skolhusen och för boende på  internatet

LILLSVEDS IF OCH LILLSVEDS DELTAGARKÅR
Lillsveds IF är skolans idrottsförening som ansvarar för en mängd olika idrotts- och träningaktiviteter efter skoltid. Medlemsavgiften är oftast (bestäms vid ett årsmöte) ca 200 kr per år och frivillig. Observera att medlemskap ger tillgång till de av föreningen arrangerade aktiviteterna samt idrottsmateriel, gym och hallar under kvällar och helger.

Lillsveds deltagarkår är deltagarnas demokratiska organ på skolan. De representerar på skolstyrelsens möten och för dialog med skolledningen. Medlemskapet är frivilligt och medlemsavgiften bestäms vid ett årsmöte (ca 200 kr).

INTERNAT ELLER EXTERNAT
När du söker till skolan ska du välja mellan två obligatoriska alternativ som gäller för mat och ev. boende.

1) Det första alternativet är helpension med både kost och logi. I priset ingår frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag måndag morgon till fredag lunch.

Enkelrum med dusch och toalett från ca 8 500:-/månad.
Enkelrum med dusch och toalett i korridor från ca 7 100:- /månad.
Lägenhet i radhus från 9 500:-/månad
Helpensionspriset varierar för olika boendestandard och utbildning. Dina omkostnader faktureras månadsvis.

2) Det andra alternativet är för dig som inte bor på skolan. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfrukt, cirka 2 400 kronor per månad. Dessa deltagare kan dessutom välja att köpa till övriga måltider; frukost 55 kr och middag 75 kr.

STUDIEEKONOMI
Till studeranden som antas till det nya läsåret skickas mer utförlig information om kostnader och studiefinansiering. Tänk på att du som är under 20 år inte får ta studielån men har rätt till inackorderingstillägg.

FULLSTÄNDIG INFORMATION OM STUDIESTÖD CSN
Internet www.csn.se CSN Talsvar 0771-27 68 00 CSN Kundcenter 0771-27 60 00

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), viktigt för demokrati och trygghet

Studerande vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan har ett avtal med FSR eller ej. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Rådet består av fem personer: en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO, en ledamot utsedd av SKL, de övriga två ledamöterna ska vara studeranderepresentanter. Folkbildningsrådet, FBR, utser Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och fastställer instruktionen för denna.

Folkhögskolorna upprättar en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR.

Lillsved stödjer det arbete som FSR gör och har en av FSR godkänd studeranderättslig standard.

Lillsveds studeranderättsliga standard kan du läsa/ladda hem här…..

En uppdatering av Lillsveds studeranderättsliga standard sker inför varje läsårsstart.

Kostar heltidsutbildningarna något?

Utbildningen är gratis. Väljer du att bo på skolans internat betalar du en månadshyra samt kost (frukost, fika, lunch, middag mån-fre) som är obligatorisk. Det kostar ca 7000 – 9000 kr/månad att bo på internatet beroende på vilken typ av boende du har.

Väljer du att vara externatdeltagare betalar du för fika och lunch mån-fre), även det obligatoriskt. Se kostnader för specifika utbildningar genom att läsa kursbladet under fliken ”Ekonomi”.

Kostar distansutbildningarna något?

Utbildningen är gratis. Du betalar för kost och logi i dubbelrum under närträffarna, vilket är obligatoriskt.

Se kostnader för specifika utbildningar genom att läsa kursbladet under fliken ”Ekonomi”.

Kan man få CSN när man studerar på Lillsved?

Ja, samtliga våra utbildningar är CSN-berättigade. Personlig Tränare och Hälsocoach är på eftergymnasial nivå (B1) och övriga utbildningar är på gymnasial nivå (A1/A2).

När får jag mitt CSN utbetalat?

Du måste själv ansöka om CSN. Skolan sänder in en rapport i samband med skolstart och du går själv in på ”Mina sidor” och lämnar en studieförsäkran. Därefter får du en utbetalningsplan där utbetalning normalt sker en gång/månad.

Får man ha husdjur i era boenden?

Vi har specifika boenden för husdjur. Det är ditt ansvar att meddela oss om du önskar ett boende som är husdjursanpassat i samband med att du söker boende. Vi kan inte garantera att vi har boenden för husdjur.

Jag kan inte närvara på en av träffarna under distansstudierna, är det någon idé att söka då?

Om du vet på förhand att du inte kan närvara någon av träffarna tycker vi att du bör överväga att söka till ett annat år när du kan ge utbildningen fullt fokus. Det blir bättre så. Man kan vara borta någon enstaka träff vid t ex sjukdom, men på utbildningen Personlig Tränare är det 100% närvaro som gäller för att kunna nå godkänt resultat.

Kan man gå två utbildningar samtidigt?

Du kan endast gå en utbildning i taget med undantag för Entreprenör – hälsa och hållbar utveckling som du kan kombinera med övriga distansutbildningar.

Hur stor chans är det att få en plats på utbildningen?

Det kan vi inte svara på. Alla utbildningar har historiskt olika söktryck. Vi strävar efter att få en så heterogen grupp som möjligt med olika kön, åldrar, erfarenhet mm som möjligt.

När får man veta om man kommit in?

Alla kurser med höststart får besked senast veckan innan midsommar. Svaret kommer på den mejl du angivit till skolan och bekräftelse krävs på antagningsbeskedet. Under denna vecka får du också besked om du står på reservplats eller inte kommit in på utbildningen. Vi har inte upplysningsplikt kring vilken plats du har som reserv.

Har min ansökan kommit in?

När du skickat in din digitala ansökan får du en automatisk bekräftelse att din ansökan är mottagen. Denna bekräftelse går till den mejl du angivit i ansökan. Om du inte får någon bekräftelse, kolla i skräpposten. Finns den inte där, mejla skolkansli@lillsved.se så hjälper vi till.

Lillsved har utbildningssamarbete med många olika aktörer. Allt för att Lillsved ska vara en möjlighet för många som behöver utbilda sig.

Flera lokala föreningar på Värmdö

 

Bildtur runt Lillsved