Läsåret 2024-2025

Bildtur runt Lillsved

Socialt och hälsosamt sedan 2008

Vi är mycket glada för våra seniorkurser Må Väl. Mycket nöjda grupper har med mersmak genomfört kurserna sedan starten 2008. Nu till våren är det dags för en ny omgång. Lillsved samarbetar med Värmdö församling för att bredda innehållet och nå ut till fler seniorer. Kursen anpassas så att den är öppen både för nya och tidigare kursdeltagare.

Vi träffas tisdagar under 12 veckor med start den 6 februari. En av träffarna, kommer att vara på Värmdö församlings fina anläggning Sjöliden, resten på Lillsved.

Idé
Skapa en mötesplats för seniorer som är intresserade av hälsa och välbefinnande.

Målsättning
Kursdeltagaren erhåller kunskaper om olika hälsofaktorer som utvecklar/bibehåller en god hälsa. Deltagaren får bl a prova på olika motionsformer och tillsammans med andra utveckla sin hälsofilosofi för att Må Väl.

Målgrupp
Du är senior och nyfiken och intresserad av att lära dig grundläggande kunskaper om livsstil och hälsa. Du vill lära dig om hur du kan påverka din hälsa för att ha ett aktivt och hälsosamt liv.

Kursstart under våren 2024:
Den 6 februari kl. 11.20-15.00.

Öppen kurs också för alla som tidigare deltagit i en Må Väl-kurs.

Serviceavgift: 350 kr
Lunch (85 kr) och fika (30 kr) köper du i receptionen.

Välkommen att höra av dig till oss med anmälan eller frågor.

Mail: skolkansli@lillsved.se

Telefon: 08-541 385 30

Kursansvarig: Christina Hjelmar