Lantbruk, jakt och fiske

Lillsved är känt för friskvård, hälsa och idrott. Det inte många känner till är att Lillsved under lång tid i historien varit en gård där människorna levde av det som jorden och havet gav.
Om vi går tillbaka till början av 1600-talet så får vi genom namnet Lilla Svedie besked om att här fanns det jordbruk. Namnet säger oss att man hade svedjebruk, det vill säga att icke önskvärd vegetation brändes för att göra marken odlingsbar.
Men de från början självägande bönderna levde även på fiske. Det säger oss namnet på den närliggande gården Nyvarp.
Varp är en fisketerm. Hamnbassängen låg på den nuvararande Engelska parkens plats.

Torparna fick ge skatt till adeln

Gården Lillsved har haft en hel del kända ägare. Här skall vi endast nämna Claes Fleming som 1633 fick donerat skatten från Lillsved och 13 andra värmdögårdar.
Gården Lillsveds storhetstid inträffade under den tid då Joseph Sachs var ägare. Sachs var även ägare till det i Stockholm ledande varuhuset NK.

Gymnastik åt alla

Svenska Gymnastikförbundet bildades 1904 och det fanns en riksorganisation som kunde administrera och därmed utveckla den frivilliga gymnastiken. Målet var ”hälsa, mod och kraft åt den svenska nationen”.
Gymnastik blev en aktivitet inte bara i gymnastikföreningarna utan även inom nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, olika religiösa sammanslutningar med flera. Antalet gymnaster mer än 10-dubblades på 15 år. Denna tillväxt skapade framförallt två problem; brist på lokaler och utbildade ledare.

Dansk folkhögskola förebild

Jan Ottosson var lärare och ansvarig för ledarutbildningen i gymnastik på Tärna folkhögskola. Ottosson trodde starkt på kopplingen mellan fysisk fostran, folklig kultur och folkhälsa. I Danmark fanns Ollerups högskola som ett väl fungerande exempel på en rikstäckande ledarutbildning. Jan Ottosson hade vid flera tillfällen besökt Ollerup och drömde om att starta en skola i Sverige.
Genom en donation från Gustaf Carlbergs sterbhus och med flera samverkande krafter kunde Ottosson och Svenska Gymnastikförbundet förverkliga sina tankar på en gymnastikfolkhögskola. Den 13 juni 1937 invigdes Lillsved.

Över tusen ledare per år utbildades på Lillsved

På den egna skolan kunde nu Svenska Gymnastikförbundet samla sin ledarutbildning. Det innebar att cirka tusen ledare varje år utbildades på veckolånga kurser på Lillsved. Under vinterhalvåret samlades ungdomar från hela landet till 7-9 månaders folkhögskolekurser med ledarutbildning. Fram till och med 60-talet med ett stort internationellt inslag.

Lillsveds utbildningar förändras efter samhällets behov

Fokhögskolan har inga bundna utbildningsplaner. Detta ger en stor frihet att anpassa utbildningen efter de behov som både den enskilda kursdeltagaren och samhället (t ex folkrörelserna) har.
Folkhögskolekurserna har alltså förändrats i takt med samhällets utveckling. Idrott, Hälsa och Ledarskap är fortfarande den grund som verksamheten bygger på. Under många år utbildades fritidsledare med idrottsinriktning. Dessa utbildningar är numera ersatta av ettåriga yrkesinriktade utbildningar: Idrottspedagog, Hälsocoach lic PT och gruppträningsinstruktör, Högre utbildning skidlärare, med inriktning mot hälsoarbete. Den behörighetsgivande (behörighet till studier på högskola och universitet) kursen på gymnasienivå finns nu på den ett-åriga utbildningen Idrott och Träning. Vidare finns också möjlighet att läsa deltid på distans en till två terminer. Entreprenör – Hälsa och Hållbar utveckling, Holistisk Coach, Tränings- & Hälsoinspiratör och Lic Personlig Tränare. Fyra moderna distanskurser i innehåll och metodik.
Lillsvedsutbildade ledare finns inom många områden av samhället och bidrar på många sätt, i enlighet med de ursprungliga tankarna, till att utveckla folkhälsan.  Anläggningen har genom åren byggts ut. Detta har gjort det möjligt att även andra av idrottens organisationer numera kan ha sin ledarutbildning förlagd på Lillsved.

Josef Sachs

Ägare 1905-23