Till ansökan
Bildtur runt Lillsved

Vill du lära dig att motivera människor till ökad tränings- och hälsokompetens?

Livsstilsfrågor är mer i ropet än någonsin och evidensen för dess betydelse för hur vi mår har stärkts ytterligare.
Kursen vänder sig till dig som på ett inspirerande och kompetent sätt vill vägleda rörelse, träning, motion och livsstilsförändring.
För företag har hälsofrågorna blivit en del av företagets identitet och hållbarhetsarbete i syfte att vara attraktiva att arbeta i och att vara konkurrenskraftiga..

Under kursen blir du utbildad instruktör i:
• Gruppträning
• Styrketräning och funktionell träning
• Kondition och uthållighetsträning

Mål

Du ska efter genomgången kurs kunna planera och leda träning i syfte att förbättra hälsa och prestation hos dina klienter. Du har kunskaper i kostens och återhämtningens betydelse. Du lär dig att planera och organisera tränings och hälsoarbete i syfte att öka hälsokompetensen hos individer, grupper och företag.

Praktisk metodik och teoretiska studier

Praktik varvas så du får kunskap och verktyg som är viktiga i rollen som Tränings- & hälsoinspiratör. Distansstudier utförs individuellt och i grupp via nätet kombinerat med fysiska träffar på Lillsveds idrottsfolkhögskola. Träffarna är 5 st om sammanlagt 15 dagar.
Distansarbetet sker via lärplattformen itslearning.

Ansökan

Ansöker gör du genom att klicka på knappen ’TILL ANSÖKAN’ och därefter fylla i ansökningsformuläret. Ansökan och ska vara skolan tillhanda senast den 26 maj 2024. Därefter skickas information om antagningsprocessen ut via mail till dig.

Inloggning till kursen och den första träffen

Antagna till kursen hälsas välkomna att, med erhållna inloggningsuppgifter, logga in till kursen från den 19 augusti. Den första träffen (3 dgr) är sedan på Lillsved 16 – 19 september. Mer information om kursstart och den första träffen skickas ut i god tid till alla antagna.

Till ansökan
Kursinnehåll

Praktiska och teoretiska moment som behandlas under året:
• Teorier om hälsa
• Ledarskap och kommunikation
• Coachande förhållningssätt och förändringsarbete
• Träningslära och träningsplanering
• Fysiologi, anatomi och kostlära
• Återhämtning
• Friskvårdskompetens, hälsoarbete, Entreprenörskap och branschkunskap
• Utomhusträning och outdoor
• Folkhälsa i Sverige
• Hälsopromotivt arbete på individ- och gruppnivå
• Att kartlägga och analysera hälsa
• Projektarbete

Instruktör i:
• Gruppträning
• Styrketräning och funktionell träning
• Kondition och uthållighetsträning

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.

Kurslängd

Läsåret består av 42 veckor och studierna bedrivs på halvfart (50%). Kurstiden är 240819-250606.

Samlingar på Lillsved

HT-24
16 – 19 sept
11 – 14 nov
VT-25
24 – 27 mars
5 – 7 maj

Onlineundervisning
  • 21 aug 0900-1130
  • 2 okt 0900-1130
  • 20 okt 1400-1530
  • 27 nov 0900-1130
  • 15 dec 1400-1530
  • 19 feb 0900-1130
  • 10 mar 1400-1530
  • 1 apr 0900-1130
Kursledning

Kursledningen består av välutbildade och erfarna lärare från Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola samt gästföreläsare med branschkompetens.

Kursintyg

För att erhålla kursintyg krävs att du uppnår fastställda krav på såväl den praktiska som teoretiska delen av kursen.

Studieekonomi

EKONOMI
Kursen berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för arbetsmaterial, egen utrustning och kurslitteratur (ca 3 000 kr). Kost och logi (tvåbäddsrum) är obligatoriskt och kostar 10 025 kr inklusive serviceavgift. Enkelrumstillägg: 300 kr/natt. Serviceerbjudande: Städning, sängkläder och handdukar; 270 kr. Lillsved delfakturerar inför varje träff.

Kursföreståndare

Per Lundberg

Lärare och personal på Lillsved