Vill du lära dig att motivera människor till ökad tränings- och hälsokompetens?

Livsstilsfrågor är mer i ropet än någonsin och evidensen för dess betydelse för hur vi mår har stärkts ytterligare.

Kursen vänder sig till dig som på ett inspirerande och kompetent sätt vill vägleda rörelse, träning, motion och livsstilsförändring. 

För företag har hälsofrågorna blivit en del av företagets identitet och hållbarhetsarbete i syfte att vara attraktiva att arbeta i och att vara konkurrenskraftiga. 

Mål

Du ska efter genomgången kurs kunna planera och leda träning i syfte att förbättra hälsa och prestation hos dina klienter. Du har kunskaper i kostens och återhämtningens betydelse. Du lär dig att planera och organisera tränings och hälsoarbete i syfte att öka hälsokompetensen hos individer, grupper och företag.

Kursstart och ansökan

Kursen genomförs på distans + fem träffar på Lillsved. Studietakt 50%.

Kursen startar den 21 augusti 2023 och avslutas den 7 juni 2024.

Ansökan gör du genom att klicka på knappen ”TILL ANSÖKAN” och därefter fylla ansökningsformuläret på lillsved.se/folkhogskola. Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 15 maj 2023. Därefter skickas information om antagningsprocessen ut via mail till varje sökande.

Inloggning till kursen och den första träffen

Antagna till kursen hälsas välkomna att, med erhållna inloggningsuppgifter, logga in till kursen från den 21 augusti. Den första träffen (3 dgr) är sedan på Lillsved 11 – 13 september. Mer information om kursstart och den första träffen skickas ut i god tid till alla antagna.

Datum för träffar och på Lillsved och onlineundervisning

2023 HT

 • 11 – 13 september
 • 13– 15 november

2024 VT

 • 22 – 24 januari
 • 25 – 27 mars
 • 6 – 8 maj

Onlineundervisning

 1. 21 aug 0900-1130
 2. 2 okt 0900-1130
 3. 20 okt 1400-1530
 4. 27 nov 0900-1130
 5. 15 dec 1400-1530
 6. 19 feb 0900-1130
 7. 10 mar 1400-1530
 8. 1 apr 0900-1130

Mer info om bl a ekonomi kan du läsa här nedan i ”Utförlig kursbeskrivning som pdf”.

Kursföreståndare

Per Lundberg

Övriga lärare och personal

Till ansökan