Lillsved Coachar För Livet

Vi vill i all vår verksamhet utveckla människans fysiska, psykiska, sociala och kulturella välbefinnande. På det sättet vill vi bidra till en högre livskvalitet. Vi betonar särskilt kroppsrörelsens betydelse för hälsan.

Natur i storstadens närhet

Lillsved ligger på en udde av Värmdölandet. Alldeles utanför udden förenas Lindalssundet med Saxarfjärden och där går den stora farleden mot Stockholm.

Läs mer om vår verksamhet